ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Saturday, 17 July 2010

လၿမတ္၀ါဆို

၀ါဆိုလသည္ ၿမန္မာၿပကၡဒိန္တြင္ ေလးခုေၿမာက္လၿဖစ္သည္၊ ရက္ေပါင္း ၃၀ရွိေသာ ရက္စုံလၿဖစ္သည္၊ ၀ါထပ္ေသာယၡဳႏွစ္တြင္ပထမ၀ါဆုိ ၊ ဒုတိယ၀ါဆုိ ဟုႏွစ္မ်ိဳးေခၚဆုိ၍ ရေသာလမ်ိဳးၿဖစ္သည္၊ ၿမန္မာစာေပ တို႔တြင္၀ါဆုိလကို ေႏြတာလ ဟုလဲေခၚဆုိၾကသည္၊ ၀ါဆိုလၿပည္႔ေန႔သည္ ေႏြကာလ၏ အဆုံးအဖ်ားကို ေရာက္ေသာကာလၿဖစ္၍ ေႏြတာလဟုေခၚဆုိသည္ဟု မွတ္သားရဘူးပါသည္။
မင္းၾကီးစြာေဆာ္ကဲလက္ထက္ မိဖုရားဖြားေစာ၏အလွဴေတာ္ေက်ာက္စာတြင္
 { ဘုရားၿမတ္မြန္၊ နိွဗၺာန္လြန္ၿပီး၊ သာသနာႏွစ္၁၉၄၂ ၊ သကၠရာဇ္၇၆၀ ၊ေႏြတာလဆန္း } ဟူ၍ေရးသားထားေသာေၾကာင္႔ ေႏြတာလဟူေသာအသုံးအႏႈံးသည္ ။ ပုဂံေခတ္မွစတင္သုံးစြဲလာေသာ အသုံးၿဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆႏိုင္ပါသည္ ။  
၀ါဆုိဟူေသာအမည္မွာ ၿမန္လူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာမ်ားရဲ႕ ကိုးကြယ္ရာၿဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား (ဣမသၼိံ ၀ိဟာေရ ဣမံေတမာသံ ၀ႆံဥေပမိ )ဟူ၍ရြတ္ဆို ၀ါကပ္ေသာလ ၿဖစ္၍ ဤလကို ၀ါဆိုလဟုေခၚေၾကာင္းမွတ္သားဘူးပါသည္ ။ ဤ၀ါဆိုလသည္ေႏြတာလဟူေသာ အမည္အၿပင္ ၊ မလြယ္တာလ၊ ၿမြတ္တာလ ၊ ႏြယ္တာလ ၊ နတ္ေရွာင္လဟူ၍ ေခၚေ၀ၚတတ္ၾကပါ ေသးတယ္ ။ ထုိေလးခုထဲမွ က်န္သုံးခုကိုမသိေပမဲ႔ နတ္ေရွာင္လဆိုတာကေတာ႔ အသူရာနတ္မင္း  က သူ႔သမီး သုဇာတာကို သိၾကားမင္းခိုးသြားသၿဖင္႔ သိၾကားကို အၿငိဳးထားၿပီး ပုန္းညက္ပန္းေတြပြင္႔ တိုင္း သိၾကားမင္းနဲ႔စစ္တိုက္ရာ ရႈံးသၿဖင္႔ထြက္ေၿပးရေသာလၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ (ဒါမွမဟုတ္) သိၾကားမင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွားရာလ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ နတ္ေရွာင္လဟုလဲေခၚဆိုေၾကာင္း ေပါရာဏ ေရွးစကားတုိ႔ကိုမွတ္သားဘူးပါသည္ ။
{ဂ်ိဳး ဂ်ိဳမ့္ ညံမာန္တင္းကာပ
၊ အသူရာသိၾကားမင္းက စစ္ခင္း ခါၿပိဳင္ၾကသည္၊
ဒီလဒီရာသီ } ဟူေသာသီခ်င္းစာသားေလးက ဒီနတ္ေရွာင္လကို ရည္ရြယ္ေရးသား ထားတာၿဖစ္ပါတယ္ ။ မဟာအတုလမင္းၾကီးက၁၂လရာသီလြမ္းခ်င္းမွာ၀ါဆိုလရဲ႕ရာသီအေနထား ကိုဒီလိုေလးမွတ္ တမ္းတင္ ထားခဲ႔ပါတယ္ ။
{ကိုးခြင္ငယ္မိႈင္းပါလို႔ ၊
ၿမင္တုိင္းမွာတဲ႔မဲညိဳ ၊
လဲလဲငယ္စို ၊
ယုဂႏၶိဳရ္ ေတာင္မဟာက ၊
ၿဗဳဗၺာသဠ္ထြန္းတဲ႔လကိုေလး} တဲ႔ ရာသီမိႈင္းညိဳတဲ႔လၿမတ္၀ါဆိုရယ္ပါ..။
၀ါဆိုလ၏ရာသီအေနအထားကို ေရႊၿပည္၀န္ၾကီးဦးဘိုးလိႈင္ကသူ႔ရဲ႕ ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းမွာ ဤကဲ႔သို႔ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထားပါတယ္ ။ ၀ါဆို၀ါေခါင္ဤႏွစ္လကို ၀ႆာနဥတုမည္၏ ၊ ဤ၀ ႆာနဥတု၌စိုစြတ္၏ ၊ ပူတုံေအးတုံရွိ၏ ၊ အုိက္၏ ၊ေကာင္းကင္၌မိုးမၿပတ္ရွိ၏ ၊အေနာက္ေလက် တတ္၏ ၊ ကြမ္းေဆးစေသာပိုး ၊မွတ္ ၊ ၿခင္ ၊ ဖား အစရွိသည္တုိ႔ေပါမ်ားကုန္၏ ၊ ထိန္ ၊မအူ ၊လက္ ထုပ္ ၊ ဆပ္သြား ၊ မုေလး ၊ ပုန္းညက္ ၊ စေသာပန္းတုိ႔သည္ပြင္႔ကုန္၏ ၊ ၿမစ္တုိ႔ေရလွ်ံကုန္၏ ၊ ေရ အိုင္ ၊ေရကန္ ၊ စသည္တို႔၌ၾကာၿဖဴ ၾကာညိဳတုိ႔သည္ ပြင္႔ကုန္၏ ၊ ေၿမၿပင္၌ မိုးေရတုိ႔ၿဖင္႔မထင္ရွား ေသာကုန္းၾကည္းရွိကုန္၏ ၊ စပါးပင္တုိ႔ၿဖင္႔တင္႔တယ္ကုန္၏ ၊ ဟူၿပီး ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းမွာ ေရႊၿပည္၀န္ၾကီးကမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္ ။ 
ရာသီပန္း ၿမန္မာလ ၁၂လမွာ လတုိင္း သူ႔လနဲ႔သူ အၿမဲပြင္႔တတ္တဲ႔လရဲ႕ သေကၤတပန္းေလးေတြ ၿမန္မာ႔ေရေၿမ ေပၚမွာပြင္႔ဖူးတတ္ပါၾကပါတယ္ ။ ဒီလရဲ႕ သေကၤတပန္းကေလးကေတာ႔ ပုန္းညက္ပန္းပါ ၊ အၿခားပန္း ေတြလဲပြင္႔ဖူးတတ္ၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ႔ ပုန္းညက္ပန္းကသာ ထင္ရွားပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ မဟာအတု လမင္းၾကီးက သူ႕ရဲ႕၁၂လရာသီလြမ္းခ်င္းမွာ ဒီလိုေလးစပ္ဆုိပါတယ္
{ေရလွ်ံတဲ႔လ၀ါဆိုမွာ ၊
ပုန္းညက္ ညိဳ ၊
  သင္းလွတယ္ေလး } တဲ႔ ။။။။
လူဦးမင္းနဲ႔ဖုိးသူေတာ္ဦးမင္းရဲ႕၁၂လရာသီဖြဲ႔မွာေတာ႔
 {ပန္းမ်ားလွစ္ ၾကဴ ၊
မဥၥဴေရႊခတ္ ၊
ပုန္းညက္ၾကိဳင္သင္း }လို႔ေရးဖြဲ႔ခဲ႔ပါတယ္ ။။။။
ကင္း၀န္မင္းၾကီးရဲ႕၁၂ရာသီပန္းဘြဲ႔မွာ ေတာ႔
{ပုန္းညက္အနန္း ၊
ႏွင္းဆီးပန္းႏွင္႔ ၊
စခန္းၾကိဳင္သင္း ၊
ရဂုံတြင္းမွာ} လို႔စပ္ဆုိၿပီး ။။။။
အမည္မသိ ေရွးပညာရွိတဦးကေတာ႔
{နကၡတ္မိုးယံ၊
ၿဗဳဗၺာသာဠ္တုိ႔ ၊
လတံနီလွ်က္ ၊
ေရာင္ၿခည္ယွက္က ၊
ပုန္း ညက္ထိန္ထိန္ ၊
ပြင္႔ခ်င္းလိမ္ခဲ႔ } လို႔ေရးသားစပ္ဆုိၿပီး ၀ါဆိုလမွာ ပုန္းညက္ပန္းပြင္႔ေၾကာင္းေရးသား ထားခဲ႔ၾကပါတယ္ ။ ပန္းေ ပါင္းစုံတဲ႔ လရယ္ပါ ။ 
နကၡတ္နဲ႔ပြဲေတာ္ ၿမန္မာလေတြကို ၿမန္မာလိုအဆုိအားၿဖင္႔ တန္ခူး ၊ ကဆုန္ စသၿဖင္႔ ေဗဒအလိုအားၿဖင္႔ ေခၚဆိုၾက ေသာ္လဲ ၊ သူရိယသိဒၶႏၱ ေနသြား ၊ လသြားေဗဒင္ပညာမ်ားအရ ၿပိႆ ၊ ၿမိႆ ဟုေခၚဆိုပါတယ္ ။ ဒီ အမည္မ်ားကေတာ႔ ေ၀ဒပညာအေခၚလို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ၀ါဆိုလရဲ႕ အမည္ကိုေတာ႔ ကာရကဋ္ ရာသီ လို႔ ေခၚဆိုပါတယ္ ။ ကာရကဋ္ ရာသီဟာ ရာသီရုပ္အေနနဲ႔ ပုဇြန္လုံးလို႔ေခၚတဲ႔ ဂဏာန္းေကာင္ရဲ႕ပုံပါ ။ ဒါေၾကာင္႔၀ါဆိုလဖြားတဲ႔လူမ်ားဟာ ေရၾကိဳက္ပါတယ္ ။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနတတ္ပါတယ္၊အမ်ားနဲ႔ေနထိုင္တာထက္တဦးတည္းသီးသန္႔ေနရတာကို ပုိမုိႏွစ္ သက္ တဲ႔လူမ်ိဳးပါ။ဒီ၀ါဆိုလကိုရာသီအေနနဲ႔ကာရကဋ္ရာသီေခၚဆိုၾကသမို႔မဟာအတုလမင္းၾကီးက ၁၂ရာသီ ဖြဲ႔လြမ္း ခ်င္းမွာ
ဆင္တာရာငယ္ ၊
ရာသီကာရကဋ္နရိႏၵာလဲ ၊
ကညာေတာင္နတ္ႏွင္႔ ၊
ဖိုလ္ၿမတ္ကယ္နိဗၺဴ ေအာင္ဆုယူလို႔ ၊
 ရွစ္ၿဖဴရိပ္စံ ပဥၨင္းခံေသာခါ }လို႔ေရးသားစပ္ဆိုထားပါတယ္ ကာရကဋ္ရာသီမွာ ေကာင္းကင္မွာ ဆင္တာရာထြန္းလင္းတတ္ပါတယ္ ။ ေၿမၿပင္မွာေတာ႕ ရဟန္းခံ ရွင္ၿပဳအလွဴေတြ လုပ္ၾကပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ ရာသီပုံလဖြဲ႔မွာလဲ
{၀ါဆိုကာရကဋ္ ၊
ပုန္းညက္ ၊
ပဥၨင္းခံ ၊
ၿဗဳဗၺာသဠ္ ပုစြန္လုံး ၊
မုေလး မာလာပြင္႔ၾကရွာ} ဟူၿပီး ေရးသားစပ္ဆုိပါတယ္ ။
{ပဥၨင္းေတာ္ပြဲ ၊
သဲသဲအုတ္ ေအာ္ ၊
 ရႊင္ေပ်ာ္လွည္႔ပတ္ ၊
ကာရကဋ္} ဟု ေရးသားစပ္ဆိုထားေသာေၾကာင္႔ ၀ါဆုိလရဲ႕ နကၡတ္မွာ ဆင္တာရာ(သို႕) ၿဗဳဗၺာသာဠ္ နကၡတ္ ၊ ပြဲေတာ္မွာ ရွင္ၿပဳရဟန္းခံဟူ၍ ပုံေသမွတ္သားႏုိင္ပါတယ္ ။ 
၀ါဆိုနဲ႔ဘာသာေရး
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ႔ သုံးလူ႔ရွင္ပင္ ၊ ကြ်န္းထိပ္တင္ ၊ ေသာင္းခြင္စၾကာ ၀ဠာ ၊ နတ္ၿဗဟၼာတုိ႔ ၊ ညီညာရုံးစု အစရွိသာခုႏွစ္ေန႔ဘုရားရွိခိုးမွ
{၀ါဆိုလၿပည္႔ ၊
ၾကြက္မင္းေန႔၀ယ္
ခ်မ္းေၿမ႕ၾကည္ၿဖဴ ၊
သေႏၶယူသည္ ၊
နတ္လူၿငိမ္းဘို႔ ၊
ကိန္းပါကိုယ္ } ဆိုတဲ႔လကာၤေလးအရ ဗုဒၶရွင္ ပင္ဟာ ၀ါဆိုလမွာပဋိသေႏၶယူခဲ႔သလို ၊ {ဘုရားၿဖစ္ခါ ၊
မိဂဒါသို႔ ၊ ……၊
၀ါဆိုလၿပည္႔၊ စေန ေန႔၀ယ္ ၊
ေၾကြ႕ေၾက႕လွ်ံတတ္ ၊
ဓမၼစက္ကို ၊
မိန္႔ၿမြတ္ေထြၿပား ၊
 ေဟာေဖာ္ၾကားသည္ ၊
တရားနတ္ စည္ ၊
ရြမ္းတယ္ကုိယ္ } ဟုေရးသားစပ္ဆိုေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ ၀ါဆိုလၿပည္႔စေန႔မွာပင္ ကုေဋနဲ႕ခ်ီ ၿပီး သတၱ၀ါေတြ ကြ်တ္တန္း၀င္ေစမဲ႔ ၊စမၼစၾကာေဒသနာၿမတ္ေဟာေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္ ။ ယခုေဇတုိ႔ၿမင္ ေတြ႔ေနေသာ ၊ ရဟန္းသံဃာအဖြဲ႔အစည္းကို ၀ါဆိုလမွာပင္ ထူေထာင္ခဲ႔ပါတယ္ ။ ေလာကမွာ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ဟူ၍ ရတနာသုံးပါး ဒီလမွာပင္ေပၚေပါက္ခဲ႔လထူးလၿမတ္ၿဖစ္သလို ၊ ၿမန္ မာဗုဒၶဘာသာတုိ႔ရဲ႕ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးဥစၥာတုိ႔ၿဖင္႔ သကၤန္း၀ယ္ယူၿပီး
(ဣမံ ၀ႆ ၀ါသိကစီ၀ရံ သံဃႆေဒမ ) ဟူ၍ သံဃာေတာ္အရွင္သူၿမတ္တုိ႔အားလွဴဒါန္းေသာလၿမတ္တခုလဲ ၿဖစ္ပါတယ္ ၊ သီတင္းသီလေစာင္႔စတင္ေဆာက္တည္ရာ လထူးလၿမတ္ၿဖစ္သလို ၊
{၀ါဆိုမည္ဆန္း၊
ၿမတ္သကၤန္း၊
လွဴဒါန္းၾကေလလွ်င္ ၊
ေသာတာပန္ႏွယ္ ၊
ဂုဏ္ရည္ၾကြယ္ ၊
အပယ္လြတ္ကင္စင္} ဆို တဲ႔ကဗ်ာေလးအတိုင္း ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္၍ အပယ္ေလးပါး လြတ္ကင္းၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္းၿဖင္႔ ဟုတ္ကဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေဇတာရာပါခင္မ်ာ…။

3 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ေဇက ခုလို ဗဟုသုတရစရာေတြေရးေတာ႕လဲ အဟုတ္သား
၀ါဆိုလရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္က ပုန္းညက္ပန္းလို႕ ေျပာရမယ္ထင္တယ္ေနာ္
ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ဒီပန္းကို ထည္႕ျပီးေရးဖြဲ႕ထားတာ ေတြ႕ရတယ္
တို႕ကလည္း ပုန္းညက္ပန္းကို သိပ္ကို သေဘာက်တယ္
အနံ႕ေရာ အဆင္းပါ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႕ပန္း..
ဒီပိုစ္႕ကေလးအတြက္ေက်းဇူးပါ..

မာရ္နတ္ said...

ဂြတ္ဂြတ္ စာပိုးစိုးပက္စက္ဖတ္မွပဲ ေရးႏုိင္မွာ
ေလ႕လာတြားသည္

ကိုလူေထြး said...

သၾကားမင္းကလည္း မိန္းမခိုးသကိုး...

းဝ)

(အမည္းေပၚမွာ ေရးထားတဲ့ တခ်ိဳ႕အေရာင္ေတြက ဖတ္လို႕မရပါ)

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...