ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Sunday, 8 August 2010

လူၾကီးမင္းကိုသိေစခ်င္(၁၂-၂၀)

လူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းေရးရတာပ်င္းလာပါၿပီ ၊ ေမးေတြလဲပို႕လာေသးတယ္ ကိုယ္ၿမင္ကိုယ္ ေတြ႕တာေလးေတြေရးေပမဲ႕၊ တခ်ိဳ႕ကမၾကိဳက္ဘူးရယ္ ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွပုတ္ခတ္ေရးသားတာမ မဟုတ္ပါဘူး ၊ စာအရွိကိုအရွိတိုင္းေရးတာတုိက္ဆုိင္သြားရင္ခြင္႔လြတ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေမး ထဲမွာ ဘယ္လိုေရးပို႕လဲဆိုရင္ကဗ်ာေလးနဲ႕ဗ် ၊ အဲကဗ်ာေလးကိုၿပခ်င္ပါတယ္ ၊ အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ ေခြးေတြသာႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ေပါ႕ဗ်ာ ၊ ေဇကႏုိင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူး၀ါသနာလဲမပါဘူး၊ လူ႔အခြင္႔ ေရးေၾကညာစာတမ္းကိုေရးတယ္ဆိုတာက ၊ မသိေသးတဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြသိေအာင္လို႕ေရးတာ ပါ အခုေတာ႔ တခ်ိဳ႕လူေတြကႏုိင္ငံေရးသမားမွတ္ေနတယ္ ၊ မဟုတ္ပါဘူးႏုိင္ငံေရးသမား ၿမန္မာႏုိင္ငံ သားတေယာက္ၿဖစ္ရင္ႏုိင္ငံေရးလုံး၀မလုပ္ရဘူးဆိုတဲ႔ပညတ္ကသံမႈိႏွက္ထားသလိုစြဲေနတာ လူ႔အ ခြင္႔ေရးဆိုတာကႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ပါဘူး ၊ ဘာအေရးလဲဆိုတာ စာထဲမွာေရးထားသားဘဲကိုယ္႔ကိုယ္ ကိုယ္လူလို႕သက္မွတ္တဲ႔လူေတြအတြက္ထားတဲ႔စည္းကမ္းပါ ၊ ကိုယ္႔အေၾကာင္းကိုယ္သိဘုိ႔ေရး တာပါ ၊ လူလို႕မသတ္မွတ္ထားရင္ေတာ႔ ကိုယ္႔ေစတနာနဲ႕ကိုယ္ေပါ႔ ၊ လူေတြအတြက္လူ႕အခြင္႔အ ေရးကိုေရးတာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ လူေတြနဲ႕သာဆုိင္တဲ႔အခြင္႔ေရး လူ႕အခြင္႔ေရးလို႕ေၿပာၾကားပါရေစ ေမးပို႔လာတဲ႔လူၾကီးမင္းခင္မ်ား…………။
 
(တခ်ိဳ႕ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ ေလ႔က်င္႔ေပးခံရတာမ်ားေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္လူလို႕မထင္တတ္ေတာ႔ ဘဲ ၊ သူတို႕ကိုေလ႔က်င္႔ေပးတဲ႕လူေတြကိုသာလူလို႕ထင္တတ္ၾကပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ ေလ႔က်င္႔ေပး ခံထားသူမ်ားေရာ ၊ ေလ႔က်င္႔ေပးသူေတြပါလူသားေတြၿဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးပါရေစ)
 
Article(13.1)
Every one has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
အပိုဒ္ ၁၃
(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ခြင္႔၊ ေနထိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(13.2)Every one has the right to leave any country, including his own and to return to his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွ လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မွလည္းေကာင္း ထြက္ခြာ သြားပိုင္ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္၊ မိမိ၏ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ပိုင္ခြင္႔လည္းရွိသည္။ 


Article(14.1)
Every one has the right to seek and to enjoy in ther countries asylum persecution.
အပိုဒ္ ၁၄
(၁)လူတိုင္းသည္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ အျခားတိုင္းျပည္ မ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ ခုိလံႈေနႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(14.2) This rights may not invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary the purposes and principles of the United Nations.
(၂)ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ မပတ္သက္သည္႔ ျပစ္မႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြက္ခ်က္ႏွင္႔ သေဘာတရား မႈမ်ားကို ဖီဆန္ေသာ အမႈမ်ားမွ ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ အမွန္ ေပၚေပါက္ လာေသာ ျပစ္မႈေၾကာင္႔ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည္႔ အမႈအခင္မ်ားတြင္ အထက္ပါ အခြင္႔အေရးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရ။ 


Article(15.1)
Every one has the right to a nationality.
အပိုဒ္ ၁၅
(၁)လူတိုင္းသည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင္႔ရွိသည္။
Article(15.2) No one shall be arbitrarily deprived of his tionality nor denied the right to change his nationality.
(၂)ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးကို လည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။ 


Article (16.1)
Men and wonen of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage and at its dissolution. 
အပိုဒ္ ၁၆
(၁)အရြယ္ေရာက္ ျပီးေသာ ေယာက်္ား ႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔တြင္ လူမ်ိဳးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင္႕ ႏွင္႔ မိသားစု ထူေထာင္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ ေယာက်္ားႏွင္႔ မိန္းမ တို႔သည္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနစဥ္ အခ်ိန္ အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ကြာရွင္းၾကသည္႔ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္း အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရရွိထိုက္သည္။
Article (16.2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(၂)သတို႔သား ႏွင္႔ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပဳရမည္။
Article (16.3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society by the State.
(၃)မိသားစု တစ္ခုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဘာဝက်ေသာ အေျခခံအဖြဲ႔တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ ထိုမိသားစုသည္ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ အစိုးရတို႔၏ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းကို ခံယူခြင္႔ရွိသည္။ 


Article (17.1)
Every one has the right to own property alone as well as in association with others.
အပိုဒ္ ၁၇
လူတိုင္းတြင္ မိမိတစ္ဦး ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ ဖက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးရိွရမည္။
Article (17.2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
(၂) ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္၊ မည္သူမွ် မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ။ 


Article (18)
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
အပိုဒ္ ၁၈
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ မိမိကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္သည္႔ အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္ ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင္႔၊ က်င္႔သံုးႏိုင္ခြင္႔၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဆာက္တည္ ႏိုင္ခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 


Article (19)
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
အပိုဒ္ ၁၉
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ အေနွာင္႔ အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္ သည္႔အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဝငွ ျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 


Article (20.1)
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
အပိုဒ္ ၂ဝ
(၁)လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေအးခ်မ္းစြာ စုေဝးႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင္႔ တို႔ ရွိသည္။
Article (21.2) Everyone has the right of equal access to bublic servece in his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔၌ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရးရွိသည္။
 
ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္………………………………။

1 comment:

Anonymous said...

မွန္၏ေဇ မွန္၏ အင္း ဒီလိုေလးလည္း ေရးဦးမွ

ခင္မင္လွ်က္
ကိုကိုးအိမ္

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...