ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Monday, 9 August 2010

လုူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းနိဂုံး(၂၀-၃၀)

လူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းကို အၿပီးသက္ပါၿပီ ၊ အားလုံးကိုတစုတစည္းတည္း PDF လုပ္ၿပီးတင္ အုံးမယ္ ၊ ယူၾကမယ္မလား အားေပးမဲ႕လူရွိရင္ zaytaryar@gmail.com ကိုေမးလ္ပို႕ၾကေပါ႔ ၊   ေက်းဇူးတင္စကားေလးေၿပာပါအုံးမယ္ ၊ ဗြီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမွာဆိုရင္ ဒီဇာတ္ကားၿပီးေၿမာက္ ေအာင္အဖက္ဖက္မွ ကူညီအားေပးၾကေသာပုဂၢိဳလ္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ဟု စာတမ္းေလးထုိးၿပီး ေက်းဇူးတင္စကားေၿပာပါရေစ ၊ ဘာသာၿပန္တုန္းက ဟိုလူ႕ေမး ဒီလူ႔ေမးနဲ႕စမ္းတ၀ါး၀ါးလုပ္ရတာ ကိုး ၊ကိုယ္ကအီးမွမပါတာ ၊ အီးအပါနဲေတာ႔ လူလည္ကလဲ  လုပ္ခ်င္ၿပန္ဆိုေတာ႔ ခပ္တည္တည္နဲ႔ စာမတတ္လမ္းဖက္ဆိုေတာ႔ ၊ ေလွ်ာက္ေမးတာ ေၿဖေပးၾကပါတယ္ အဲလူေတြကိုေက်းဇူးတင္ပါ တယ္ ၊ အစိမ္းေရာင္လြင္ၿပင္က အပ်ိဳၾကီးမမေခ်ာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၊ ကိုကိုႏွစ္ေယာက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္၊သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးမင္းထက္(ခ)ငၿပဴးမရွိမဲ႔ရွိမဲ႔ဂုဏ္ေလးထုတ္ၾကြားပါဆုိရင္  သူ႕ညီမေလး ေတြကေတာ္ေတာ္ေလးေခ်ာေတာ႔ညီမေခ်ာေလးမ်ားရဲ႕ကိုကိုေပါ႔၊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေယာက္ဖေရ ေနာက္တေယာက္ကဆရာ၀န္ၿဖစ္ၿပီးဆမလက္မွတ္မရလို႕ေန႕မအားညမအား လူၾကီးတကာကို လိုက္ၿပီးလာဒ္ထုိးေနတဲ႔ ၊ ေဒါက္မတ တတာေလး ညီမေပးေယာက္ဖ ဘုဏ္းေနထူး (သူေပးတာ) ေဇကညီကိုယ္သုံးေယာက္ဘဲရွိတာ ေတာ္ၾကာေယာင္ေယာင္မွားမွားေတြထင္ကုန္မဆုိးလို႕၊မအား တဲ႕ၾကားကေနေမးသမွ်ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႕လက္ေဆာင္ေတာင္းၿပီး ရွင္းေပးတဲ႔ ေယာက္ဖ ကိုေက်း ဇူးတင္ပါတယ္ ။

အြန္လိုင္းစြယ္စုံက်မ္းနဲ႕ၿမန္မာ၀ီခီ တို႔သို႕လဲလွဴဒါန္းပါမည္ ၊ သာဓုေခၚၾကပါခင္မ်ား ၊ သာဓုသာဓု သာဓု။ ကိုုယ္႔ဘာသာေခၚလိုက္တာက ၾကိန္းေသတယ္ ၊

Article (21.1)

Everyone one has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
အပိုဒ္ ၂၁
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article (21.2) Everyone has the right of equal access to bublic servece in his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔၌ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရးရွိသည္။
Article (21.3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
(၃)ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကို အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခားလ်က္ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင္
ထင္ရွားေစရမည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္လည္း လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ခြင္႔ ရွိရမည္႔အျပင္ ၊ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လ့ွ်ိဳဝွက္ မဲေပး စနစ္ျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ ျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ က်င္းပရမည္။ 

Article (22)

Everyone, as a number of society, has the right to social security and is entitled to realization, through natilnal effort and international co-poreation and in accordance with the organization and resources of each state , of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality,
အပိုဒ္ ၂၂
လူတိုင္းတြင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနႏွင္႔လူမႈေရးလံုျခံဳခြင္႔ရယူပိုင္႔ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္ႏိုင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံတကာပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင္႔ လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတအင္အားႏွင္႔လည္းေကာင္း ထုိလူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ စရုိက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ တိုးတက္ျမင္႔မားေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင္႔အေရးမ်ားကို သံုးစြဲပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ 

Article(23.1)

Everyone has the rightto work ,to free choice of employment to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
အပိုဒ္ ၂၃
(၁)လူတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္ အကိုင္ကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ တရား မွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္၏ အေျခအေနကို ရရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွ အကာအကြယ္ ရရွိရန္ လည္းေကာင္း အခြင္႔အေရးရွိသည္။
Article(23.2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
(၂)လူတိုင္းတြင္ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ ရႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(23.3) Everyone, who works has the right to just and favourable remumeration ensuring for himself and his family existence worthy of human dignity, and supplemented,if mecessary other means of social protection.
(၃)အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္႔ လူတိုင္းတြင္၊ မိမိႏွင္႔ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင္႔ ညီေအာင္ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ခ်ေလာက္သည္႔ျပင္၊ တရား မွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္သည္႔ လစာေၾကးေငြ ရပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ လိုအပ္ခဲ႔လွ်င္အျခား နည္းလမ္းမ်ားမွ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ထပ္မံ၍ ရႏိုင္ခြင္႔ ရိွသည္။
Aricle(23.4) Everyone has the right to form and to join reade unions for the protection of his interests.
(၄)လူတိုင္းတြင္ မိမိအက်ိဳး ခံစားခြင္႔ကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမား အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင္႔ ၊ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရွိသည္။ 

Article(24)

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and preiodic holidays with pay.
အပိုဒ္ ၂၄
လူတိုင္းတြင္ သင္႔ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အျပင္၊ လစာႏွင္႔တကြ အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ ထားသည္႔ အလုပ္ အားလပ္ရက္မ်ားပါဝင္သည္႔ အနားယူခြင္႔ႏွင္႔ အားလပ္ခြင္႔ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။


Article(25.1)
Everyone has the right to standard of liveng adequatefor the health and well being of himself of his flmily, including food, clothing housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,widowhood,old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
အပိုဒ္ ၂၅
(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိႏွင္႔တကြ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင္႔တကြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစာအဟာရ၊ အဝတ္အထည္ ေနအိမ္၊ ေဆးဝါး အကူအညီႏွင္႔ လုိအပ္သည္႔ လူမႈ အေထာက္အပံ႔မ်ား ပါဝင္ေသာ သင္႔ေတာ္ ေလွ်ာက္ပတ္သည္႔ လူမႈ အဆင္႔အတန္းကို ရယူခံစားခြင္႔ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မက်န္းမမာျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အဂၤါ မစြမ္း မသန္ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုဆုိးမျဖစ္ေသာ္အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္က မတတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ ဝမ္းစာ ရွာမွီးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း မရွိေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အခြင္႔အေရးရွိသည္။ 


 
Article(25.2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance.All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
(၂)သားသည္ မိခင္မ်ားႏွင္႔ ကေလးမ်ားသည္ အထူးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းႏွင္႔ အကူအညီေပးျခင္းကို ရခြင္႔ ရွိသည္။ ဥပေဒအရ ထိမ္းျမားျခင္းျဖင္႔ျဖစ္ေစ အျခား နည္းျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေသာ ကေလးအားလံုးသည္ တူညီေသာ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကို ရယူ ခံစားၾကရမည္။ 

Article (26.1)

Everyone has the right to education. Education shall by free, at leaslltl in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all in the basis of merit.
အပိုဒ္ ၂၆
(၁)လူတိုင္းသည္ ပညာသင္ ယူႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္၊ အနည္းဆံုးမူလတန္းႏွင္႔ အေျခခံ အဆင္႔ အတန္းမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားေရးသည္ အခမဲ႔ျဖစ္ရမည္။ မူလတန္းပညာသည္ မသင္မေနရ ပညာ ျဖစ္ရမည္။ စက္မႈလက္မႈပညာႏွင္႔ အသက္ေမြးမႈ ပညာမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင္႔ သင္ၾကားရယူႏိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အထက္တန္းပညာအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံျပဳ၍ တူညီေသာ အခြင္႔အေရး ရရွိေစရမည္။
Article(26.2)Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect ror human rights and fundamental freedoms.It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of place.
(၂)ပညာသင္ၾကားေရးကို လူသားတို႔၏စရိုက္လကၡဏာအျပည္႔အဝတိုးတက္မႈ အျပင္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔ ရိုေသ ေလးစားမႈ တို႔ကို ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကား ေစရမည္။ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ႏိုင္ငံ အားလံုး တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ သည္းခံ မႈႏွင္႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတို႔ကုိ အားေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွါ၊ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ အားေပးရမည္။
Article(26.3) Parents have a piror right to hoose the kind of education that shall be given to their children.
(၃)မိဘတို႔တြင္၊ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား သင္ယူရမည္႔ ပညာ အမိ်ဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လက္ဦး အခြင္႔အေရးရွိသည္။
Article(27.1)
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 

အပိုဒ္ ၂၇

(၁)လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေလာက၌ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ သုခုမပညာရပ္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာလိုက္စား ေမြ႔ေလ်ာ္ႏိုင္ခြင္႔၊ သိပံၸ ပညာထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ထုိပညာ၏ အက်ိဳး အာနိသင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခံစားသံုးစြဲႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article(27.2) Everyone has the right to the protection of the moral and material intersts resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
ဖန္းတီးမႈမွျဖစ္ထြန္းလာသည္႔ ဂုဏ္ႏွင္႔ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရယူႏိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈကို ရရွိရန္ အခြင္႔အေရး ရွိသည္။ 

Article(28)

Everyone is entitled to a social and internationalorder in which the rights and freedoms set form in Declaration can be fully realized.
အပိုဒ္ ၂၈
လူတိုင္းသည္ ဤေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား ႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို အျပည္႔အစံု ရယူႏိုင္ေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။ 

Article(29.1)

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development this personality is possible.
အပိုဒ္ ၂၉
(၁)မိမိ၏စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ႏိုင္သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္း အတြက္လူတိုင္း၌ တာဝန္ ရွိသည္။
Article(29.2)In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of other and of meeting just requirements of morlity, public order and the general welfare in a democratic society.
(၂)မိမိ၏ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ လူတိုင္းသည္၊ အျခားသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ရိုေသ ေလးစားေစရန္အလို႔ငွာလည္း ေကာင္း၊ဒီမိုကေရစီက်င္႔သံုးေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကုိယ္က်င္႔တရားအျပင္၊ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး စီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ အတြက္၊ တရားမွ်တစြာက်င္႔ ေဆာင္ရန္ အလို႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည္႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင္႔သာ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည္။
Article(29.3)These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
(၃)အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို မည္သည္႔ အမႈကိစၥတြင္မွ် ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ လညး္ေကာင္း ဆန္႔က်င္၍ မသံုးစြဲရ။ 

Article(30)

Nothing in this Declation may be imterpreted as implying for any atate, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set form herein.
အပိုဒ္ ၃ဝ
ဤေၾကညာစာတမ္းပါအခြင္႔အေရးႏွင္႔တကြလြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔ကိုရည္ ရြယ္၍၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္စု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ရွိသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ ပိုင္းျခားေကာက္ယူျခင္း မရွိေစရ ။


ယူေတာ္မူၾကပါခင္မ်ာ............
The Universal Declaration of Human Rights-1                                                                   

1 comment:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

လူ႕အခြင္႕အေရးေၾကညာျပီးသြားျပီေပါ႕..
ကဲ... ျပီးရင္ေရာ.. အခ်စ္အေၾကာင္း လာေတာ႕မယ္ဆုိပါေတာ႕ း)

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...